Propozice

FRČÍ TO 2022

Pořadatel: MAS Bohdanečsko, z. s., Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Datum: 28. 5. 2022
(1) Centrum závodu: louka u Přelovic
(2) Parkování: je vyhrazeno v těsné blízkosti závodu

Program

Předběžný program a harmonogram akce:

09:00–10:00 Registrace účastníků, předání záznamových karet.
10:10–10:20 Seznámení s tratí a s pravidly závodu.
10:30 Začátek závodu a předání mapového podkladu. Závodníci budou vyjíždět v určitých časových intervalech, záleží na počtu účastníků a na počtu kategorií.
11:30–12:00 Odjezd posledních závodníků.
13:30–14:30 Příjezd závodníků z kategorie rodiny s dětmi.
15:15 Vyhlášení výsledků rodiny s dětmi.
14:30–15:30 Příjezd závodníků z kategorií dvojice a jednotlivci.
16:15 Vyhlášení výsledků dvojice a jednotlivci.

Soutěžní kategorie

Závodníci jsou na sportovní akci zpravidla rozděleni do kategorií podle svého pohlaví a věku. Věkem se pro účely zařazení do kategorie rozumí počet celých let věku, kterého závodník dosáhne v průběhu kalendářního roku, ve kterém se koná příslušná sportovní akce.

1. JEDNOTLIVCI
 • Muži (narozeni v letech 1972 až 2004, tj. závodníci do 50 let)
 • Muži + (narozeni do r. 1971 včetně, závodníci od 51 let a starší)
 • Ženy (narozené v letech 1977 až 2004, závodnice do 45 let)
 • Ženy + (narozené do r. 1976 včetně, závodnice od 46 let a starší)
2. DVOJICE 
 • Muž, muž (v součtu do 100 let)
 • Žena, žena (v součtu do 90 let)
 • Muž, žena (v součtu do 95 let)
 • Muž, muž+ (v součtu 101 let a více)
 • Žena, žena+ (v součtu 91 let a více)
 • Muž, žena+ (v součtu 96 let a více)
3. RODINY S DĚTMI
 • Rodiny s dětmi – 1 nebo 2 dospělí, volný počet dětí, nejmladší dítě musí být narozeno v letech 2010–2022, dále se kategorie člení na:
  • Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2010-2011
  • Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2012-2013
  • Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2014-2015
  • Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2016-2022 – nezávodní kategorie.
 • Rodiny se staršími dětmi – 1 nebo dva dospělí, volný počet dětí, nejmladší dítě musí být narozeno v letech 2005-2009.
4. ELEKTROKOLA
 • Nezávisle na pohlaví a věku, jednotlivec a dvojice – nezávodní kategorie.

V případě nízkého počtu závodníku v dané kategorii si pořadatel vyhrazuje právo nejbližší kategorie sloučit.

Informace pro Rodiny s dětmi: 

 • Kategorie rodiny s dětmi jsou započítávány podle věku nejmladšího dítěte v týmu. Věkem se pro účely zařazení do kategorie rozumí počet celých let věku dítěte, kterého dítě dosáhne v průběhu roku 2022. V týmu je možná účast více dětí.
 • Kategorie Rodiny s mladšími dětmi se mohou účastnit rodiny s dětmi, jejichž nejmladší samostatně jedoucí dítě je narozeno v letech 2010-2022. Pro rodiny s mladšími dětmi budou připravené úkoly na nejbližších kontrolách, které si pak děti při dojezdu do cíle budou moci vyplnit. Rodiny s nejmladším dítětem do 6 let, samostatně jedoucím na kole, spadají do nezávodní kategorie. Dále bude kategorie rozčleněna podle věku nejmladšího dítěte samostatně jedoucího na kole (7-8 let, 9-10 let, 11-12 let). Cenu dostane vždy vítězná rodina v dané podkategorii. Všechny děti narozené v letech 2010-2022 dostanou drobnou odměnu při vyhlášení výsledků. 
 • Kategorie Rodiny se staršími dětmi se mohou účastnit rodiny, jejichž nejmladší dítě v týmu je narozeno v letech 2005-2009.

 
Ceny:
Věcnou cenu dostane vždy vítěz v dané kategorii, druhé a třetí místo obdrží diplom a propagační materiály. Výjimku tvoří kategorie Rodiny s dětmi do 6 let a Elektrokola, které jsou nezávodní.

Systém soutěže

Závodníci pojedou na horských nebo trekových kolech. Kategorie jsou jednotlivci, dvojice (musí být stále na dohled nebo na doslech) a rodiče s dětmi. Kategorie jednotlivci a dvojice bude rozdělena dle věku a pohlaví. Pro závod dostane každá dvojice na startu dvě mapy a jednu záznamovou kartu. Systém je nastaven tak, že čím dále se stanoviště nachází od startu, tím vyšší je jeho bodová hodnota.

Časový limit pro závodníky je 240 minut (tj. 4 hodiny pro dvojice a jednotlivce), pro rodiny s dětmi je dán časový limit 180 minut (tj. 3 hodiny). V případě nedodržení limitu dojde k penalizaci, viz níže. Při nedodržení limitu o více jak 30 minut dochází k diskvalifikaci závodníka/závodníků.

Závodníci na elektrokolech se mohou akce zúčastnit pouze v kategorii pro ně určené, tj. kategorie Elektrokola. V ostatních kategoriích nejsou elektrokola povolena.

Penalizace: Při dojezdu do 5 min. po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 5 bodů. Při dojezdu od 6 do 15 minut po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 10 bodů. Při dojezdu od 16 do 29 minut je za každou započatou minutu odečteno 20 bodů. Při dojezdu 30 a více minut po časovém limitu následuje diskvalifikace.

Trasa: Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 4 hodiny)

Ražení: Průchod kontrolou závodník označí kleštičkami do průkazky a to do správného políčka podle čísla kontroly. Kontrol je celkem 32.

Výsledky: Po té co závodníci dojedou do cíle, bude jim zaznamenán cílový čas do karty, po té budou výsledky zaneseny do systému. Po vyhodnocení všech výsledků budou výsledky vyvěšeny v centru závodu. Vítězná umístění budou vyhlášena po vyhodnocení. Výsledky budou též vyvěšeny na webových stránkách závodu.

Organizační pokyny

WC: pro účastníky akce budou připraveny 3 mobilní toalety TOI TOI v místě zázemí závodu.

Sprcha, mytí: není zajištěno, pro odvážné možnost osvěžit se v Opatovickém kanále.

Občerstvení: během závodu si občerstvení zajišťuje každý z vlastních zásob. Bezprostředně po dojezdu do cíle budou pro závodníky připraveny kelímky s vodou/šťávou/čajem. Každý závodník má zajištěno 1 teplé hlavní jídlo. Rodiče s dětmi mají zajištěné jídlo dle vyplněné přihlášky. V areálu bude možnost dokoupit polévku, příp. párek v rohlíku, klobásu, moučník, nápoje.

Ubytování: každý individuálně.

Doporučená výbava: lékárnička, nářadí, mobil, buzola, mapník, propiska

Další důležité informace k závodu:

Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou helmu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO.

Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). Na turistických cestách mají vždy přednost chodci. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemku nebo státních institucí.

V případě, že závodník vlastní chytrý telefon, doporučujeme nainstalovat aplikaci Záchranka pro rychlé přivolání pomoci. Cizí pomoc v závodu na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.

   
 
Děkujeme partnerům za jejich podporu

http://www.mas-bohdanecsko.cz

http://www.lpu.cz

https://www.pardubickykraj.cz

http://www.bohdanecsko.cz

https://www.obecprelovice.cz

https://www.zivanice.cz

https://www.rohovladovabela.cz

https://lazne.bohdanec.cz

https://www.rybnicnihospodarstvi.cz

https://www.gcpa.cz

https://www.jedlehouby.cz