Registrace

Přihláška

Přihlásit se na závod je možné vyplněním přihlášky přes Google formulář na odkazu:

Protože budeme všechny závodníky zaznamenávat ručně, prosíme o trpělivost. Po odeslání registrace na závod Vám přijde automatická odpověď, že jsme Vaši přihlášku přijali a zároveň tam budou podklady pro provedení úhrady startovného na bankovní účet. Přihláška je platná ve chvíli, kdy je startovné připsáno na bankovní účet pořadatele. Po té, co bude částka připsána, zašleme Vám potvrzovací e-mail ohledně přijetí platby a přihláška se stane platnou.

Registrace on-line je možná pouze do 25. 5. 2022. V pozdějším termínu kontaktujte pořadatele e-mailem (frcito@mas-bohdanecsko.cz) nebo telefonicky (+420 725 559 932).

Do závodu je možné přihlásit se i na místě v den závodu. Kapacita závodu je omezená. V případě zájmu přihlásit se až v den závodu se příp. informujte u organizátora ohledně stavu počtu přihlášených a ohledně kapacity.

Odesláním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou zaznamenány jen pro potřeby závodu a pro zařazení do kategorie. Po konání akce, budou údaje smazány a nebudou dále uchovávány. Organizátor se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám a ani je nebude používat pro své propagační či reklamní aktivity. Na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce budou zasílány informace ohledně závodu FRČÍ TO 2022, e-mail nebude poskytován třetím osobám, nebude sloužit ani k reklamním či propagačním aktivitám organizátora.

Vyplněním přihlášky závodníci potvrzují,
 • že berou na vědomí veškerá pravidla závodu; 
 • že berou na vědomí veškerá pravidla závodu;
 • že jsou pro závod dostatečně zdravotně způsobilí;
 • že startují dobrovolně na vlastní nebezpečí;
 • že souhlasí se zpracováním osobních a kontaktních údajů pro účely závodu;
 • že jsou vyplněné informace v přihlášce pravdivé a dle skutečnosti;
 • že souhlasí, že fotografie pořízené organizátorem v průběhu závodu, bezprostředně před ním i po něm, mohou být zveřejněny a použity pro propagační účely akce;
 • u mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně odpovědnost za svého svěřence, tj. závodník mladší 18-ti let předloží potvrzení, že zákonný zástupce přebírá odpovědnost. Tiskopis potvrzení bude k dispozici na registraci v den závodu.

Startovné

STARTOVNÉ při registraci do 25. 5. 2022:

 • Dospělí – narozeni do r. 2004: 150 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
 • Starší děti – narozené 2005 – 2009: 100 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
 • Mladší děti – narozené 2010 a později: 50 Kč/os (registrační poplatek a ½ porce hl. jídla)

.

Při registraci od 26. 5. do 28. 5. 2022, včetně registrace na místě: 

 • Dospělí – narozeni do r. 2004: 200 Kč/os (registrační poplatek, v ceně již není započítáno jídlo )
 • Starší děti – narozené 2005 – 2009: 100 Kč/os (registrační poplatek, v ceně již není započítáno jídlo)
 • Mladší děti – narozené 2010 a později: 50 Kč/os (registrační poplatek, v ceně již není započítáno jídlo)

.

Registrace on-line je možná pouze do 25. 5. 2022. V pozdějším termínu kontaktujte pořadatele e-mailem (frcito@mas-bohdanecsko.cz) nebo telefonicky (+420 725 559 932).

Poznámka pro kategorii Rodiče s dětmi:

Za mladší děti jsou brány děti s ročníkem narození 2010-2022. Za starší děti jsou brány děti s ročníkem narození 2005–2009. V ceně startovného v případě on-line registrace bude pro mladší děti připravena ½ porce hlavního jídla. Starší děti mají v rámci startovného při on-line registraci dospěláckou porci hlavního jídla. Pro všechny mladší děti (tj. do 12 let) bude připravena drobná odměna, kterou obdrží po závodě.

V ceně startovného při on-line registraci:

 • Parkování
 • Občerstvení v cíli (1 teplé jídlo, voda/šťáva/čaj při dojezdu do cíle)
 • Zdravotní a pořadatelská služba
 • Zpracování výsledků

.

Pokyny k platbě

Bankovní účet: 2800374800/2010

Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené v přihlášce
Do poznámky pro příjemce uveďte název týmu.

 • Platbu proveďte do 3 pracovních dní od odeslání přihlášky. Děkujeme.
 • Zvolte částku dle volby kategorie a termínu přihlášení. Tuto částku je třeba uhradit do 3 pracovních dní od přihlášení na cykloorientační závod.
 • V případě, že nebude zaplacena částka dle správné kategorie a termínu, není přihláška platná. Přihláška se stane platnou až po připsání správné částky na bankovní účet pořadatele.

.

Storno podmínky úhrady startovného:

 • V případě stornování účasti v závodě ze strany závodníka do 25. 5 2022 bude přihlášenému vráceno 100 % ze zaplaceného startovného.
 • Při stornování 26. 5. 2022 a později startovné propadá v plné výši.
 • V případě, že se závodník nemůže závodu účastnit, může za sebe poslat náhradníka.
 • Pokud dojde ke zrušení závodu ze strany pořadatele, např. z důvodu opatření ohledně šíření nemoci COVID 19, bude všem závodníkům s již uhrazeným startovným toto vráceno na účet, ze kterého byla úhrada povedena (pokud nebude s oboustranným souhlasem dohodnuto jinak) a to nejpozději do 30 dní od oznámení o nekonání závodu.
 • Pokud bude závod pořádán v náhradním termínu v roce 2022, bude uhrazené startovné automaticky převedeno na tento termín. Pokud však o to závodník nejpozději do 14 dní od vyhlášení přeložení závodu požádá, bude mu startovné vráceno v plné výši. 
 • O zrušení nebo přeložení závodu bude závodník informován na e-mailovou adresu, kterou poskytl ve vyplněné přihlášce.

   
 
Děkujeme partnerům za jejich podporu

http://www.mas-bohdanecsko.cz

http://www.lpu.cz

https://www.pardubickykraj.cz

http://www.bohdanecsko.cz

https://www.obecprelovice.cz

https://www.zivanice.cz

https://www.rohovladovabela.cz

https://lazne.bohdanec.cz

https://www.rybnicnihospodarstvi.cz

https://www.gcpa.cz

https://www.jedlehouby.cz